Våra tjänster

Vi erbjuder alla typer av anläggningsarbeten för industrier, fastighetsägare, företag och BRF:er.

Vi hjälper er med allt som rör er fastighet – från daglig fastighetsskötsel till mer långsiktig planering av underhåll.

Med HJT Service hjälp kan ni tryggt och smidigt överlämna ansvaret för akuta fel, service och underhåll.

Vi erbjuder jour dygnet runt till alla våra fastighetsägare, företagskunder & BRF:er som har jourservice tecknat via oss.

Oavsett omfattning, typ av färg och underlag ser vi till att ta bort klottret med ett bra resultat.

Vi ser till att ta bort löv som kan utgöra en halkrisk för förbipasserande och  täppa igen brunnar.

När vintern passerat och snön smält bort behöver grus och sand sopas upp. Låt HJT Service sköta jobbet.

En snöröjd, sandad och säkrad utomhusmiljö skapar både trivsel och minimerad risk för olyckor. Vi hjälper er!

Behöver ni fälla ett träd eller ta bort en stubbe? Vi på HJT Service har utbildad personal som kan utföra jobbet.

Välj oss och få hjälp med fastighetsservice året om, dygnet runt i ur och skur.

Med HJT Service får du fastighetstekniker med jourhavande för support 24/7

Fastighetsteknikern säkerställer felavhjälpande 07.00–16.00

Jouren löser akuta fel och rapporterar till ansvarig tekniker 17.00–06.00