Lövupptagning

Varje höst hjälper HJT Service industriföretag, fastighetsägare och BRF:er att samla ihop och ta upp nedfallna löv runt deras fastigheter. Löv som blir liggande på marken kan lätt utgöra en halkrisk för förbipasserande och dessutom täppa igen brunnar. Det kan i sin tur leda till att vatten från gatorna inte rinner ner i brunnarna som det ska eller orsaka stopp och översvämningar.

Så arbetar vi med lövupptagning

Under hösten när kylan tränger på och löven börjar falla ner från träden påbörjar vi arbetet med löv upptagningen. Eftersom löv faller ner vid olika tillfällen beroende på träd och plats sker vanligtvis lövupptagningen vid flera tillfällen under hösten. Som kund bestämmer ni själva i vilken utsträckning ni vill ha vår hjälp. 

Ta kontakt med HJT Service för mer information om lövupptagning. Vi utför alltid en besiktning där vi tillsammans går igenom och beslutar var och i vilken omfattning vi ska ta upp löv.