Fastighetsskötsel

I en fastighet krävs löpande tillsyn av tekniska installationer och utrymmen. Med HJT Service hjälp får ni en personlig kontakt som sköter er fastighet. Vi hjälper er med allt som rör er fastighet – från daglig fastighetsskötsel till mer långsiktig planering av underhåll. På HJT Service arbetar både fastighetsskötare och fastighetstekniker med lång erfarenhet.

Så arbetar vi med fastighetsskötsel

Fastighetsservice handlar om skötsel av en fastighet, både invändig och utvändig. HJT Service erbjuder industriföretag, fastighetsägare, övriga företag och bostadsrättsföreningar kvalificerad hjälp kring fastighetsservice och säkerställer såväl funktion som trivsel i fastigheten, året om – dygnet runt. Att delegera ansvaret för skötseln av fastigheten är att rekommendera, då risken annars är stor att enskilda individer personligen får ansvara för ytor som alla nyttjar.

Våra fastighetsskötare utför rondering av fastigheten utifrån ett överenskommet intervall mellan HJT Service och er som kund. På så sätt slipper fastighetsägaren eller enskilda individer ta ansvar och ni kan istället vara trygga med att fastighetsskötaren tar hand om underhållet och servicen.

Vad gör en fastighetsskötare?

Fastighetsskötarens uppgift är att ansvara för fastighetens skötsel och underhåll. Detta inkluderar exempelvis:

  • Tillsyn och skötsel av allmänna utrymmen
  • Avläsning av mätare
  • Byte av lampor och lås
  • Funktionskontroll av värmecentral
  • Smörjning av lås och gångjärn
  • Hantering av felanmälningar och jourärenden
  • Rapportering av eventuella fel och brister

 

Säsongsbetonade arbeten som exempelvis lövupptagning, gräsklippning och snöskottning ligger utanför det som omfattas av normal fastighetsservice. Läs gärna mer om våra övriga tjänster eller kontakta oss för mer information.

Fördelar med fastighetsskötsel

Att ha ett stöd när det handlar om skötseln av er fastighet är både värdefullt och tidsbesparande. Dessutom bidrar det till att fastighetens funktioner är under ständig uppsikt. Genom att överlämna ansvaret för fastighetsservice till HJT Service kan ni som kund känna er trygga med att någon kontinuerligt ser över er fastighet och utför nödvändiga reparationer och serviceåtgärder vid behov.

Ansvarsfördelning & gränsdragning

Ansvarsfördelningen mellan fastighetsskötaren och kunden regleras i en gränsdragningslista som tydligt beskriver vilken av parterna som ansvarar för vad. I samband med att ni tecknar ett serviceavtal med HJT Service går vi tillsammans igenom vilka delar av servicen och underhållet som ska ingå i avtalet och vad ni själva ansvarar för. På så sätt kan ni vara trygga med vilka moment som ingår i fastighetsskötseln.