Snöröjning & sandning

Med vintern tillkommer ett ansvar för er som fastighetsägare. En snöröjd, sandad och säkrad utomhusmiljö skapar både trivsel och minimerad risk för olyckor. HJT Service erbjuder såväl snöröjning som sandning i den utsträckning ni önskar. I vår kundbas återfinns både både industriföretag, stora och små fastighetsägare, BRF:er och övriga företag.

Ni som fastighetsägare eller förening i egenskap av fastighetsägare har ansvaret för att snöskottning från tak, snöröjning och sandning genomförs. Genom att anlita ett seriöst företag som tar ansvarar för arbetet säkerställer ni att arbetet blir utfört ordentligt och i rätt tid. Arbetet med snöröjning och sandning bör aldrig utföras av enskilda individer i egenskap av privatpersoner då det utgör en hög skade- och säkerhetsrisk.

Så arbetar vi med snöröjning & sandning

På HJT Service utför vi snöröjning och sandning efter era önskemål och behov. Med våra engagerade medarbetares hjälp slipper ni det stora och tunga ansvaret och kan med säkerhet lita på att arbetet blir professionellt utfört. 

Kontakta oss, så hjälper vi er!